สื่อสารกับลูกค้าได้รวดเร็ว ทันใจ ด้วยระบบส่ง sms

Interpretersguild  > Lifestyle >  สื่อสารกับลูกค้าได้รวดเร็ว ทันใจ ด้วยระบบส่ง sms
0 Comments

เราเดินทางมาถึงยุคที่เทคโนโลยีเข้ามาขับเคลื่อนทุกสิ่งทุกอย่าง และโทรศัพท์มือถือก็กลายเป็นปัจจัยที่ 5 ซึ่งมีความสำคัญอย่างมากกับการใช้ชีวิตของมนุษย์ ไม่ว่าจะไปที่ไหน โทรศัพท์มือถือก็เป็นอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่ถูกพกติดตัวไปด้วยตลอดเวลา นั่นจึงเป็นเหตุผลที่ทำให้การตลาดออนไลน์เข้ามามีบทบาทมากขึ้น สืบเนื่องจากพฤติกรรมของมนุษย์ที่เปลี่ยนแปลงไป อย่างไรก็ตาม ธุรกิจต่างก็พากันให้ความสำคัญกับการทำการตลาดออนไลน์ โดยเฉพาะในโลกโซเชียลมีเดีย หลายธุรกิจมองข้ามเครื่องมือสำคัญอย่าง sms ไป แต่รู้หรือไม่ว่าคุณสามารถสื่อสารกับลูกค้าได้รวดเร็ว ทันใจ ด้วยระบบ sms

SMS คือ Text Messaging หรือ Short Message Service เป็นการส่งข้อความสั้นๆ สามารถทำได้ 2 วิธี วิธีแรกคือส่งข้อความจากโทรศัพท์มือถือเครื่องหนึ่งไปยังโทรศัพท์มือถืออีกเครื่องหนึ่ง และวิธีที่ 2 คือ ส่งข้อความผ่านเว็บไซต์ไปยังเบอร์โทรศัพท์หลายๆ เบอร์ด้วยการจัดการระบบส่งเพียงแค่ครั้งเดียว วิธีที่สองนี้เองที่เหมาะสำหรับธุรกิจหรือองค์กร ที่ต้องการสื่อสารทางการตลาดไปยังลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย หรือจะสื่อสารกันภายในองค์กรก็ยังได้

SMS เครื่องมือนี้ ดีกว่าที่คุณคิดอย่างไร

  • สื่อสารได้รวดเร็ว ทันใจ
  • มี Open Rate มากถึง 98 %
  • กระตุ้นการเปิดการได้มากกว่า E-mail
  • มีต้นทุนต่ำ

ข้อดีที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยเด็ดขาด คือ ผู้รับไม่ต้องกังวลเลยว่าข้อความที่ถูกส่งออกไปนั้น จะไปไม่ถึงมือผู้รับ แม้ว่าโทรศัพท์มือถือของผู้รับจะไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่มีไม่สัญญาณเลยก็ตาม เนื่องจากระบบ sms จะทำการบันทึกข้อความการส่งไว้ และรอจนกว่าจะพบสัญญาณโทรศัพท์มือถืออีกครั้ง จากนั้นจึงทำการส่งข้อความไปจนสำเร็จ นอกจากนั้นคุณยังสามารถนำระบบ sms มาใช้บนเว็บไซต์ของคุณได้ โดยสามารถตั้งค่าให้ sms ส่งถึงลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการเว็บไซต์ของคุณ เช่น สมัครสมาชิกผ่านเว็บไซต์ ส่งรหัส OTP  เมื่อลูกค้าสั่งซื้อสินค้า sms แจ้งชำระเงิน ฯลฯ การนำระบบ sms เข้ามาใช้งานบนเว็บไซต์ ช่วยสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่ธุรกิจของคุณ และช่วยให้การจัดการง่ายมากขึ้น

ซึ่งจะเห็นได้ว่าระบบ sms มีประโยชน์อย่างมาก สามารถช่วยให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพสูง หลายคนอาจมองว่าการส่งข้อความ sms เป็นเรื่องที่ล้าสมัย ไม่นิยมกันอีกต่อไปแล้ว แต่ sms คือ เครื่องมืออันทรงพลัง อย่างที่บอกว่ามี Open Rate มากถึง 98 % เลยทีเดียว นั่นหมายความว่าข้อความที่คุณส่งผ่าน sms มีโอกาสที่ผู้บริโภคหรือลูกค้าของคุณจะเปิดข้อความนั้นขึ้นมาอ่านมากกว่าช่องทางอื่นๆ และไม่ว่าคุณจะส่ง sms เพื่อวัตถุประสงค์ในด้านใด เช่น กระตุ้นยอดขาย สร้างการรับรู้แบรนด์ ฯลฯ คุณก็มีโอกาสประสบความสำเร็จ หรือบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ได้แน่นอน