เด็ก ได้อะไรจากการเล่นของเล่น

0 Comments

เด็กกับของเล่น เป็นสิ่งที่คู่กัน เราจะได้ยินเสมอว่าการที่เด็กได้เล่นของเล่น ช่วยให้พัฒนาการของเด็กในหลายๆ ด้านพัฒนาไปได้เร็วยิ่งขึ้น และมีความสมบูรณ์ เป็นการสร้างการเรียนรู้ได้อีกทางหนึ่งนอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียน หรือว่าเรียนจากพ่อแม่ แต่บางครั้งพ่อแม่ก็ไม่ได้ให้ความสนใจเกี่ยวกับของเล่นเด็กสักเท่าไหร่ เพาะมองไม่เห็นประโยชน์ว่าของเล่นมีข้อดีอย่างไร 

เพราะฉะนั้นเราจะมาดูเกี่ยวกับประโยชน์ของการเล่นของเล่นสำหรับเด็กก่อน ว่าเด็กได้อะไรบ้าง เผื่อพ่อแม่บางท่านที่กำลังลูกที่อยู่ในวัยเรียนรู้ จะได้หาของเล่นจาก ร้านของเล่น ให้กับลูกบ้าง เพื่อให้เด็กได้มีพัฒนาการที่สมบูรณ์ทุกด้าน 

ประโยชน์ของการเล่นของเล่นของเด 

1.ฝึกประสาทสัมผัส 

ของเล่นสำหรับเด็กนั้นไม่ใช่จะมีเฉพาะเด็กที่รู้ความแล้วเท่านั้น แม้แต่เด็กที่เพิ่งคลอดออกจากท้องแม้ ก็มีของเล่นเช่นกัน แต่จะต้องเป็นของเล่นที่เหมาะสมกับวัย นั่นก็คือการฝึกให้เด็กได้ใช้ประสาทสัมผัสเกี่ยวกับการรับรู้สิ่งต่างๆ รอบกาย 

2.สนองความต้องการ 

ในวัยเด็กเป็นวัยที่สนสจอยากจะรู้อยากลองอะไรใหม่ๆ อยู่เสมอ ดังนั้นการเปิดโอกาสให้เด็กได้เล่นของเล่น จะช่วยให้เด็กได้เติมเต็มในส่วนที่ตัวเองต้องการอยากรู้ เป็นการสร้างการเรียนรู้จากการทำกิจกรรมในการเล่นของเล่นนั่นเอง 

3.สร้างความสนใจ 

ของเล่นที่มีขายกันตาม ร้านของเล่น จะออกแบบมาเพื่อให้เด็กเกิดความสนใจอยากรู้อยากเห็น ซึ่งเป็นพัฒนาการด้านสำคัญที่จะช่วยให้เด็กมีความคิดที่ไปได้ได้เร็วขึ้น เป็นการสร้างความอยากให้กับเด็ก และให้เด็กเป็นคนหาคำตอบจากการเล่นของเล่นเหล่านั้น 

4.เปิดโอกาสให้เด็กได้ใช้จินตนาการ 

เวลาที่เด็กได้เล่นของเล่น จะเหมือนกับเด็กได้อยู่ในโลกส่วนตัวของตัวเอง และในช่วงนี้เองที่จะเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กได้ใช้จินตนาการของตัวเองได้อย่างเต็มที่ ในการคิดสร้างสรรค์ผลงานออกมา ซึ่งจะแบ่งออกได้หลายด้าน เช่น จินตนาการจากการคิด จินตนารการในการสร้างงานศิลปะ เป็นต้น 

5.ให้เด็กได้เรียนรู้การเข้าสังคม 

การพัฒนาทักษะทางด้านสังคม เป็นสิ่งที่ต้องปลูกฝังกันตั้งแต่เด็ก เพื่อให้เด็กได้เข้ากับคนอื่นได้ และการเล่นของเล่นก็เป็นอีกหนึ่งทางที่จะช่วยเสริมทักษะในด้านนี้ เช่น การเปิดโอกาสให้เด็กได้เล่นของเล่นรวมกับเด็กคนอื่น ช่วยกันเล่นเป็นกุล่มเป็นทีม แบบนี้ก็จะเป็นการเสริมสร้างทักษะการเข้าสังคมได้ดีเช่นกัน 

6.เป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 

การเล่นของเล่นต่าง โดยเฉพาะของเล่นเสริมพัฒนาการ จะมีประโยชน์กว่าการให้เด็กอยู่เฉยๆ หรือว่าเล่นของเล่นอย่างอื่นที่ไม่เกิดประโยชน์ในการเสริมสร้างพัฒนาการให้กับเด็ก อย่างสมัยนี้ก็คือการให้เด็กได้เล่นเกมในมือถือ แทนการเล่นของเล่นเหมือนแต่ก่อน 

ตอนนี้เราก็ได้เห็นแล้วว่าการให้เด็กได้เล่นของเล่นจาก ร้านของเล่น สำคัญกับเด็กอย่างไรบ้าง ดังนั้นการหาของเล่นที่เหมาะสมกับเด็กในแต่ละวัยแต่ละช่วงอายุให้กับลูกของเรา จะช่วยให้เด็กได้รับพัฒนาการในด้านต่างๆ อย่างเต็มที่